ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกไฟฟ้า ปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนก พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ

ผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสารได้ท้ายนี้