ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดคุณลักษณะเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกไฟฟ้า ปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนก พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ

ดาวน์โหลดรายละเอียดท้ายนี้