ข่าวประสัมพันธ์

ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุดเสื่อมสภาพโดยวิธีขายทอดตลาด

เรียน ผู้สนใจ
ด้วยโรงพยาบาลเสลภูมิ จะทำการจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุด เสื่อมสภาพจำนวน ๕๓๑ รายการ ในวันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้

งานพัสดุ