ผู้บริจาค

อาจารย์สังวาลย์ สาโยธา

อาจารย์สังวาลย์ สาโยธา
บริจาคเงินสนับสนุนตกแต่งห้องพิเศษสงฆ์มณเฑียร โรงพยาบาลเสลภูมิ
จำนวนเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐