ผู้บริจาค

ร้านชายคาเนื้อย่างเกาหลี. บริจาค. Walker

ร้านชายคาเนื้อย่างเกาหลี. บริจาค. Walker 1 อัน. และไม้คำ้ยัน1 อัน. เพื่อประโยชน์ผู้ป่วยรายอื่นครับ