ผู้บริจาค

นายอภิสิทธิ์ ฉัตรเฉลิม บริจาคพัดลมตั้งโต๊ะ

วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.นางสุวรรณี สุวรรณท้าว หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รับมอบพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 3 เครื่อง จากนายอภิสิทธิ์ ฉัตรเฉลิม และนายสำราญ ภาพิมล เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณยายจันทร์ ฉัตรเฉลิม โรงพยาบาลเสลภูมิ ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ และทางโรงพยาบาลจะนำสิ่งของที่ รับบริจาคนี้ ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและผู้รับบริการ ให้สมดังเจตนาของผู้บริจาค
โรงพยาบาลเสลภูมิ ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า หากท่านมีจิตศรัทธา บริจาคทรัพย์ สิ่งของ เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลเสลภูมิ เพื่อประโยชน์ ของผู้ป่วย สามารถติดต่อได้ที่ งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ 043-551322-5
งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ
ศศพล คชมิตร //รายงาน
มณเฑียร บุญพันธ์// ภาพ