ผู้บริจาค

ร้านเอี่ยมศิริบริจาคเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบล้อลาก

ร้านเอี่ยมศิริ เป็นอย่างสูงที่มามอบ
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบล้อลากให้ pcu
สำหรับใช้งานบริการเชิงรุกในชุมชน
โรงพยาบาลเสลภูมิ ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ และทางโรงพยาบาลจะนำสิ่งของที่ รับบริจาคนี้ ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและผู้รับบริการ ให้สมดังเจตนาของผู้บริจาค
โรงพยาบาลเสลภูมิ ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า หากท่านมีจิตศรัทธา บริจาคทรัพย์ สิ่งของ เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลเสลภูมิ เพื่อประโยชน์ ของผู้ป่วย สามารถติดต่อได้ที่ งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ 043-551322-5
งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ