ข่าวประสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาลเสลภูมิ

เรื่อง ประกาศผลการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว