ผู้บริจาค

คุณยายสนั่น กิมภา บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท

คุณตาชัยนิธ กิมภาและคุณยายสนั่น กิมภา พร้อมลูกหลาน บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ใช้ในอาคารสงฆ์มณเฑียร
โรงพยาบาลเสลภูมิ