ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนจัดซื้อจัดจ้าง (พรบ.) วงเงินเกิน 500,000 บาท