ข่าวประสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาลเสลภูมิ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายวัน