ผู้บริจาค

คุณเจริญ-คุณธนิยา ธงทอง

คุณเจริญ-คุณธนิยา ธงทอง
สนับสนุนตกแต่งห้องพิเศษและครุภัณฑ์ทางการแพทย์
มูลค่า 140,000 บาท