ผู้บริจาค

คุณพ่อชัยพิธ -คุณแม่สนั่น กิมภา

คุณพ่อชัยพิธ -คุณแม่สนั่น กิมภา พร้อมบุตรหลาน
สนับสนุนตกแต่งห้องพิเศษและครุภัณฑ์ทางการแพทย์
มูลค่า 140,000 บาท