ผู้บริจาค

คุณยายละมุล อาจสมรรถ

คุณยายละมุล อาจสมรรถ พร้อมลูกหลานร้านกิจไทย
สนับสนุนตกแต่งห้องพิเศษและครุภัณฑ์ทางการแพทย์
มูลค่า 140,000 บาท