ผู้บริจาค

คุณสุพินดา ศรีมา

คุณสุพินดา ศรีมา พร้อมครอบครัวและน.ส.สำรวย สมทรัพย์
สนับสนุนตกแต่งห้องพิเศษและครุภัณฑ์ทางการแพทย์
มูลค่า 140,000 บาท