ผู้บริจาค

คุณสุนันทา อาจสมรรถ

คุณสุนันทา อาจสมรรถ พร้อมลูกหลานร้านลี้ง้วนเชียง
สนับสนุนตกแต่งห้องพิเศษและครุภัณฑ์ทางการแพทย์
มูลค่า 140,000 บาท