ผู้บริจาค

คุณอายุวัฒน์ สมทรัพย์

คุณอายุวัฒน์ สมทรัพย์ พร้อมครอบครัว
สนับสนุนตกแต่งห้องพิเศษและครุภัณฑ์ทางการแพทย์
มูลค่า 140,000 บาท