ผู้บริจาค

เจ้าปู่หอคำบ้านขว้างน้อย

เจ้าปู่หอคำบ้านขว้างน้อย
โดย คุณพ่อพรชัย –คุณแม่สังวาลย์ เลอเกียรติวรกุล
สนับสนุนตกแต่งห้องพิเศษและครุภัณฑ์ทางการแพทย์
มูลค่า 140,000 บาท