ผู้บริจาค

นายชาญณรงค์ เทียมนภา

นายชาญณรงค์ เทียมนภา
สนับสนุนตกแต่งห้องพิเศษและครุภัณฑ์ทางการแพทย์
มูลค่า 100,000 บาท