ผู้บริจาค

นางวารุณีย์ บุญชาโด

นางวารุณีย์ บุญชาโด สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มูลค่า 50,000 บาท