ข่าวประสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาลเสลภูมิ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน