ผู้บริจาค

คุณยายบัวขาว พรหมชัยนันท์ พร้อมครอบครัว

คุณยายบัวขาว พรหมชัยนันท์ พร้อมครอบครัว
บริจาคเงินเเพื่อสมทบกองทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
ห้องพิเศษสงฆ์มณเฑียร โรงพยาบาลเสลภูมิ
จำนวนเงิน 70,000 บาท เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2559