ผู้บริจาค

คุณยายเล็ก ไชยพาน พร้อมครอบครัว

บริจาคเงินเเพื่อสนับสนุนตกแต่งห้องพิเศษและครุภัณฑ์ทางการแพทย์
อาคารสงฆ์มณเฑียร โรงพยาบาลเสลภูมิ
มูลค่า 70,000 บาท เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558