ผู้บริจาค

คุณพิทยา-คุณทองพูล กาญจนวิลานนท์

บริจาคเงินเเพื่อสนับสนุนตกแต่งห้องพิเศษและครุภัณฑ์ทางการแพทย์
อาคารสงฆ์มณเฑียร โรงพยาบาลเสลภูมิ
มูลค่า 70,000 บาท เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559