ข่าวประสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาลเสลภมิ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน