ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำปีงบประมาณ 2562)

แผนเงินบำรุง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา (พรบ. วงเงินเกิน 500,000 บาท)