ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำปีงบประมาณ 2562)

แผนจัดซื้อวัสดุ (ปีงบประมาณ 2562)
-วัสดุการแพทย์