ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำปีงบประมาณ 2562)

แผนเงินบำรุง จัดจ้างทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านจักษุ (พรบ. วงเงินเกิน 500,000 บาท)