ผู้บริจาค

คุณสมพงษ์ เอียดเหล็ก

คุณสมพงษ์ เอียดเหล็ก
บริจาคเงินเเพื่อสมทบกองทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลเสลภูมิ
จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑