ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำปีงบประมาณ 2562)

แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เงินบริจาค (พรบ. วงเงินเกิน 500,000 บาท)