ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์(กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร ลำไส้เล็กส่วนต้นและลำไส้ใหญ่ แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ)

จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร ลำไส้เล็กส่วนต้นและลำไส้ใหญ่ แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)