ข่าวประสัมพันธ์

ขอเชิญส่งผลงานประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 12

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 12 ปี 2562