ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องรับสัญญาณภาพ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องรับสัญญาณภาพ)จำนวน ๑ เครื่อง