ข่าวประสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาลเสลภมิ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหารเเละเลือกสรรเป็นลุกจ้างชั่วคราวรายวัน