ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (ปีงบประมาณ 2563)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง (แผนพัฒนาบริการตาม service Plan) เงินบำรุง