ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (ปีงบประมาณ 2563)

แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา (เงินบำรุง) พรบ. วงเงินเกิน 500,000 บาท