ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด