ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยมือ3ไกจำนวน ๘ เตียง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยมือ3ไกจำนวน ๘ เตียง)