ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ชุดเครื่องมือหัตถการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (จำนวน ๑๒ รายการ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ชุดเครื่องมือหัตถการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (จำนวน ๑๒ รายการ)