ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องตรวจอวัยวะภายใต้คลื่นเสียง ความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ)

จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตรวจอวัยวะภายใต้คลื่นเสียง ความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)