ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ)

ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ)