ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โคมไฟผ่าตัดใหญ่ โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี) ด้วยเงินบริจาค ปีงบประมาณ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โคมไฟผ่าตัดใหญ่ โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี) ด้วยเงินบริจาค ปีงบประมาณ 2563