ผลงานวิจัย R2R นวัตกรรม

การพัฒนาระบบการป้องกันการเกิดอุบัติการณ์การติดเชื้อ COVID-19 จากละอองฝอย ขนาดใหญ่

การพัฒนาระบบการป้องกันการเกิดอุบัติการณ์การติดเชื้อ COVID-19 จากละอองฝอย ขนาดใหญ่ ในงานทันตกรรม โดยกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเสลภูมิ