ผลงานวิจัย R2R นวัตกรรม

บทความวิจัยเรื่อง ผลของการใช้แบบเฝ้าระวังสัญญาณเตือนMEWS ผู้ป่วยฉุกเฉิน ในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลเสลภูมิ

บทความวิจัยเรื่อง ผลของการใช้แบบเฝ้าระวังสัญญาณเตือนMEWS ผู้ป่วยฉุกเฉิน
ในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลเสลภูมิ