ผลงานวิจัย R2R นวัตกรรม

การพัฒนาระบบก่อนการจ่ายยาในคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster)โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าที่หน่วยบริการปฐมภูมิอาเภอเสภูมิ

การพัฒนาระบบก่อนการจ่ายยาในคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster)โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าที่หน่วยบริการปฐมภูมิอาเภอเสภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้วิจัย นางสาวอัชฌามณี ศรีหะวงค์ตาแหน่ง เภสัชกร สถานที่ปฎิบัติการ โรงพยาบาลเสลภูมิ