ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์(เตียงผ่าตัดทั่วไป ระบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทล)

ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์(เตียงผ่าตัดทั่วไป ระบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทล)