ข่าวประสัมพันธ์

ประกาศเรียกใช้บัญชีสำรองสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ประกาศเรียกใช้บัญชีสำรองสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา และผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา