ข่าวประสัมพันธ์

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี/ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานช่วยเหลือคนไข้