ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเรื่องการจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุดเสื้อมสภาพฯ

โรงพยาบาลเสลภูมิ ขอประกาศเชิญชวน เรื่องการจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุดเสื่อมสภาพโดยวิธีขายทอดตลาด ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารแนบไฟล์ท้ายนี้

ติดต่องานพัสดุ ๐-๔๓๕๕-๑๓๒๒-๓ ต่อ ๒๐๑