ข่าวประสัมพันธ์

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลแบบจ้างเหมาบริการ

ด้วยโรงพยาบาลเสลภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลแบบจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ตามมติคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเสลภูมิ ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563 จำนวน 4 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด